akiplėšiškas

akìplėšiškas, -a adj. (1) būdingas akiplėšai, įžūlus, šiurkštus: Akìplėšiškas pasielgimas . Atbildėjo du valdininku. Veidai išpurtę, akys akiplėšiškos Vaižg.
akìplėšiškai adv.: Akìplėšiškai padarė Kp. Už bufeto sėdėjo mėsinga, paraudusiomis akimis moteriškė ir akiplėšiškai dairėsi .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akiplėšiškas — aki̇̀plėšiškas, aki̇̀plėšiška bdv. Aki̇̀plėšiškas mẽlas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akiplėšiškumas — akiplėšiškùmas sm. (2) → akiplėšiškas: Neregėtas akiplėšiškùmas – man bematant avižas išganė Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akyžagingas — akyžagingas, a adj. L drąsus, begėdiškas, akiplėšiškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arogantiškas — arogantiškas, a adj. (1) išdidus, pasipūtęs, akiplėšiškas: Arogantiškas pasielgimas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgožus — atgožus, i adj. (1) akiplėšiškas: Atgožus niekam nenusileis Svn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangstymas — dañgstymas sm. (1) 1. SD206, K → dangstyti 1: Langų dangstymas juodais audeklais rš. 2. → dangstyti 3: Kam da tas dañgstymas – pasakyk, kad yra, ir gana Rdm. Į gerą jam neišeis šis akiplėšiškas kaltininkų dangstymas V.Myk Put. | refl.: Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nachališkas — ×nachãliškas, a adj. (1) NdŽ kuris įžūliai elgiasi, akiplėšiškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skėtras — skė̃tras, à adj. (4) BX138, Antz akiplėšiškas, piktas, nenuolaidus: Toks skėtras berniokas, mušas su visais Trgn. Neužliesk tu jo, toks skėtras – ir akis da išdraskis Dgl. Anas nestipras, tik baisiai, varlė, skė̃tras Ds. Skėtras kaip gaidžiukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžūlus — įžūlùs, ì adj. (4) 1. J.Jabl, NdŽ, Mšk, Lkš, Grš, Brž, Lzd akiplėšiškas, šiurkštus: Būk, jaunuoli, reikale drąsus, bet nebūk įžūlus ir akiplėša rš. Tas žmogus labai įžūlus Šd. Vėliau ji įsidrąsino, net įžūli pasidarė rš. įžūliaĩ adv. DŽ:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šunakis — 2 šunãkis, ė adj. (2) NdŽ akiplėšiškas, bėgėdiškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.